Fen İşleri Müdürlüğü
Fen İşleri Müdürlüğü
Cem Türk
0232 855 66 66 / 504

İlçesi sınırları dahilinde Stratejik Planda yer alan hedeflerimizin gerçekleştirilmesi adına, projelerimizin etkin ve verimli bir şekilde hayata geçirilmesi için inşaat faaliyetlerini yürütmek; yapılan tesislerin maksimum verim alınacak şekilde planlanmasını sağlamak; mevcut yapı ve tesislerimizin bakım ve onarım faaliyetlerini yürütmek; eski eser niteliğindeki yapıların restorasyon uygulamalarını yapmak ve yıkım işlemlerini yürütmektir. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393, 5216 ve 3194 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı