Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Emlak ve İstimlak Müdürlüğü
Ahmet Hakan GÖNENÇ
0232 856 66 66 / 346

Belediyemizce yapılacak kamulaştırma faaliyetlerini yürütmek; Belediye gayrimenkullerinin tetkikini, envanterini ve takibini yapmak; Belediye gayrimenkullerinin ihale suretiyle satış ve kiralama işlemlerini yürütmek; Belediyemize ait parsellerin resmi kurumlara devir ve tahsis işlemlerini yapmak; İlçemiz sınırları içerindeki Mülkiyeti Maliye Hazinesine ait olan gayrimenkullere ilişkin işlemleri yürütmek; Belediyeye ait gayrimenkullere ilişkin kat karşılığı inşaata sözleşmesi yapılmasına ilişkin işlemleri yürütmek; Takas veya Trampa işlemlerini yürütmektir. Sayılan görevlerin dışında, başta 5393, 5216, 3194, 2942 ve 2886 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmektir.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı