İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYRUSU - 5
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU - 5

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.11.2019 tarih ve 05.1021 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda İlçemiz, Torbalı Mahallesi 830 ada 20 numaralı parselde “15 Metrelik Taşıt Yolu” ve “Genel Otopark Alanı” belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-35165343 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.08.2020 tarih ve 05.582 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

UİP-35165343 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (3. Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 14.10.2020 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.
İlanen duyurulur.

İlan ile ilgili dökümanları indirmek için tıklayın!

 

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı