UYGULAMA İMAR PLANI REVİZYONU DUYURUSU-11
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU-11

İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 304 ada 1 numaralı parselin batısında kalan Torbalı Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 120 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 05.890 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan UİP-41051 plan işlem numaralı Torbalı İlçe Merkezi 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonunda kamuya terkli "Park Alanı" olarak belirlenen alan içerisinde 4 metre x 4 metre ebatlarında "Regülatör Alanı" belirlenmesine ilişkin hazırlattırılan UİP-35665950 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 04.06.2021 tarih ve 195 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.09.2021 tarih ve 05.1000 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
UİP-35665950 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 12.01.2022 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. 
İlanen duyurulur.

UIP-35665950 nolu imar planı revizasyonu ile ilgili dökümanlar;

İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN!

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı