TORBALI MAHALLESİ 18 - MADDE İMAR UYGULAMASI
TORBALI MAHALLESİ 18. MADDE İMAR UYGULAMASI

            İlçemiz, Torbalı Mahallesi 863 ada 1 numaralı parsel, 864 ada 1 numaralı parsel, 865 ada 1 numaralı parsel, 866 ada 1 numaralı parsel ve 869 ada 1 ve 2 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan 2021/2 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Torbalı Belediye Encümeninin 06.07.2021 tarih ve 440 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.11.2021 tarih ve 01.881 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

 

            İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 18.11.2021 tarih ve 01.881 sayılı kararı ile onaylanan 2021/2 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 15.12.2021 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

DUYURU İLE İLGİLİ DETAYLARI GÖRMEK İÇİN TIKLAYIN!

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı