Muhtarlık İşleri Müdürlüğü
Muhtarlık İşleri Müdürlüğü

İlçemiz sınırları içerisinde bulunan muhtarlıklarla iletişim içinde bulunarak kamu hizmetlerinin etkin, verimli güvenli bir şekilde sunulmasını sağlamak, Muhtarlıklardan gelen başvuruları değerlendirerek birimler arasında koordinasyonu sağlamak, 20.02.2015 tarih ve 2015/8 sayılı Başbakanlık Genelgesi gereği, Muhtarlık bilgi sistemi aracılığıyla elektronik ortamda gelen başvuruları almak ilgili birimlere iletmek ve takibini yapmak, sayılan görevlerin dışında, başta 5393 ve 5216 sayılı yasalar olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümleri gereği görev alanına giren iş ve işlemleri, mevzuata uygun olarak yürütmek.

hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı