İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU - 24
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU - 24

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, Kuşçuburun Mahallesi 825 numaralı parselin bir kısmında "Tarımsal Nitelikli Alan", Kuşçuburun Mahallesi 827 numaralı parselin bir kısmında "Otel Alanı (Emsal:0.30, Yençok:5.50 metre yapılaşma koşullu)" belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-35928695 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 247 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu'nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin 15.02.2022 tarih ve 05.124 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

UİP-35928695 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 16.05.2022 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İLANIN GÖRSELLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı