İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU - 22
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU - 22

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, Pancar Mahallesi 144, 145, 146, 148, 1830, 1831, 1832, 2061, 2062 ve 2063 numaralı parsellerde kayıtlı taşınmazların bulunduğu alana ilişkin imar planı çalışmalarına altlık oluşturulmak amacıyla temin edilen sayısal kadastral parsel verilerinin onaylı kadastro paftaları ile uyumsuzluk göstermesi nedeniyle bahse konu parsellerin bulunduğu alanda onaylı kadastro paftaları doğrultusunda gerekli düzenlemeler yapılması ve düzenlemeler sonucunda kaldırılan yeşil alana ilişkin Pancar Mahallesi 195 numaralı parselin batısında kalan ve Pancar Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Park Alanı" olarak belirlenen alan etrafında mevcut ağaç dokusuna göre eş değer alan belirlenmesine yönelik hazırlanan UİP-35797740 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 03.12.2021 tarih ve 247 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.03.2022 tarih ve 05.305 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

UİP-35797740 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 10.05.2022 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İLANIN GÖRSELLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ. 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı