İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU - 17
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU - 17

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 528 ada 7 numaralı parselin yürürlükteki 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında "Konut Alanı (Ayrık Nizam 3 Kat TAKS:0.30 KAKS:0.90)" olarak belirlenen kullanım kararının "Cami (Emsal:0.90)" olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan UİP-35130507 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 06.08.2021 tarih ve 217 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.12.2021 tarih ve 05.1425 sayılı kararı ile aynı adada yer alan 528 ada 4 numaralı parselin yapılaşma koşullarının (Ayrık Nizam 3 Kat, TAKS:0.30 / KAKS:0.90, yapı yaklaşma mesafeleri yollardan 5 m, komşu parsellerden 3 m) korunarak plan değişikliği onama sınırı içerisine dahil edilmesi koşuluyla değişiklikle onaylanmıştır.

UİP-35130507 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 06.04.2022 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.

İlanen duyurulur.

İLANIN BELGELERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı