İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU - 12
UYGULAMA İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU - 12

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Torbalı Belediye Meclisinin 07.11.2019 tarih ve 120 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.10.2020 tarih ve 05.890 sayılı kararı ile değişiklikle onaylanan UİP-41051 plan işlem numaralı Torbalı İlçe Merkezi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Revizyonuna askı süresi içerisinde yapılan itirazların kabul edilen kısımlarına ilişkin hazırlanan UİP-35132062 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Torbalı Belediye Meclisinin 05.03.2021 tarih ve 156 sayılı kararı ile uygun görülerek 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 08.11.2021 tarih ve 05.1240 sayılı kararı değişiklikle onaylanmıştır.

UİP-35132062 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 14.01.2022 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılmıştır. 

İlanen duyurulur.

Dökümanları indirmek için tıklayınız. 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı