İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYRUSU - 4
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU - 4

İzmir 1 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 21.10.2016 tarih ve 5174 sayılı kararı “3. Derece Arkeolojik Sit Alanı” olarak tescillenen İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 67 ve 1234 numaralı adaların bir bölümüne ilişkin hazırlanan UİP-40037 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Önerisi; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 05.218 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
 

UİP-40037 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (3. Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 01.09.2020 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.
İlanen duyurulur.

İlan ile ilgili dökümanlar için lütfen tıklayın!

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı