İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYRUSU - 01.1140
İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU -5- 01.1140

İlçemiz, Karakuyu Mahallesi 200 ada 1, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ve 22 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi imar uygulaması İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.10.2020 tarih ve 01.1140 sayılı kararı ile onaylanmıştır. 

zmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 01.10.2020 tarih ve 01.1140 sayılı kararı ile onaylanan parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 16.11.2020 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir. 7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi ile 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

İlan ile ilgili dosyaları indirmek için tıklayın!

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı