İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU 3
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU 3

İlçemiz, Tepeköy Mahallesi 154 ada 1, 13 ve 14 numaralı parsellerde “Pazar Alanı”, “Meydan”, “Park Alanı” ve “Otopark Alanı” kullanım kararlarını içerecek şekilde “Kentsel Tasarım Projesi Sınırı” belirlenmesi ile “Kentsel Tasarım Alanında” yer alacak kullanımların ve yapılaşma koşullarının yarışma projesi doğrultusunda belirlenmesine ilişkin plan notu belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-4525,20 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 05.216 sayılı kararı ile “Plan Notunun: 1-Kentsel Tasarım Alanı sınırları içerisinde; plan üzerinde simgeleri belirlenmiş olan açık pazar alanı, otopark, yeraltı otoparkı ile meydan, park, yeşil alan ve bu alanlarda ihtiyaca yönelik kafeterya, çay bahçesi kullanımları yer alabilir. 2-Açık pazar yerinde, değişen hava koşullarına karşı önlem alınabilmesi amacıyla mevzuatta tanımlanan mesafeleri aşmayacak şekilde üst örtü yapılabilir.” şeklinde düzenlenmesi kaydıyla değişiklikle onaylanmış ve İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 05.216 sayılı kararında yer alan “154 ada 1, 13, 14 parseller ve 156 ada 21 ve 22 parseller” ifadesi; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 13.03.2020 tarih ve 05.311 sayılı kararı “154 ada 1, 13, 14 parseller” olarak tashih edilmiştir.
UİP-4525,20 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (3. Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 15.05.2020 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.
İlanen duyurulur.

İlanın ek dosyası için lütfen tıklayınız...

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı