İMAR DEĞİŞİKLİĞİ EK 5
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU 2

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi mevcut mezarlık alanı içinden geçen taşıt yolunun yeniden düzenlenmesini içeren İzmir Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığının 07.01.2020 tarihli ve E.4665 sayılı yazısı doğrultusunda hazırlanan UİP-5408,33 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/c maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 14.02.2020 tarih ve 05.217 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
UİP-5408,33 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (3. Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 14.05.2020 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.
İlanen duyurulur.

İlanın ek dosyası için lütfen tıklayınız...

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı