İMAR DEĞİŞİKLİĞİ EK 4
İMAR PLAN DEĞİŞİKLİĞİ DUYURUSU 1

İlçemiz, Çaybaşı Mahallesi 2195 numaralı parselin bir kısmının “Akaryakıt ve Servis İstasyonu Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 18.01.2019 tarih ve 05.67 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan UİP-39896 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi; 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7/b maddesi uyarınca İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 10.02.2020 tarih ve 05.163 sayılı kararı ile onaylanmıştır.
UİP-39896 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Önerisi; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (3. Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 14.05.2020 tarihinde başlamak üzere 30 gün süre ile askıya çıkarılacaktır.
İlanen duyurulur.

İlanın ek dosyası için lütfen tıklayınız...

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı