Geri Dönüş - 18. Madde İmar Uygulaması
GERİ DÖNÜŞ - 18. MADDE İMAR UYGULAMASI

İLAN

TORBALI BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

            İlçemiz, Muratbey Mahallesi 1099 ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10 numaralı parseller ve 1100 ada 1, 2, 3 ve 4 numaralı parselleri kapsayan alanda mahkeme kararı doğrultusunda hazırlanan geriye dönüş uygulaması ile bu işlem sonucu oluşacak Muratbey Mahallesi 220 ada 2, 3, 4, 12, 14, 15, 16, 28, 43, 44, 46, 47 ve 51 numaralı parselleri kapsayan alanda 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 18. maddesi ve uygulama yönetmeliğine göre hazırlanan 2021/11 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Torbalı Belediye Encümeninin 14.12.2021 tarih ve 1040 sayılı kararı ile uygun görülerek İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.05.2022 tarih ve 01.397 sayılı kararı ile onaylanmıştır.

            İzmir Büyükşehir Belediye Encümeninin 12.05.2022 tarih ve 01.397 sayılı kararı ile onaylanan geriye dönüş uygulaması ile 2021/11 nolu parselasyon planı ve dağıtım cetvelleri; Belediyemiz İmar ve Şehircilik Müdürlüğü (Belediye Kültür Merkezi Binası Zemin Kat) İlan Panosunda ve internet sitesinde (eş zamanlı olarak) 15.06.2022 tarihinde başlamak üzere 1 ay müddetle askıya çıkarılacak olup; ilan müddetinin sonunda tescil edilmek üzere Tapu Müdürlüğüne gönderilecektir.

7201 sayılı Tebligat Kanunu’nun 29. maddesi, 3194 sayılı İmar Kanunu’nun 19. maddesi ve Arazi ve Arsa Düzenlemeleri Hakkında Yönetmeliğin 26. maddesi gereğince ilanen duyurulur.

 

İLANIN GÖRSELLERİNİ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ 

DİĞER DUYURULAR
hemşehrim WhatsApp
İletişim Hattı