Torbalı Hakkında

Torbalı, İzmir’in 45 km güneydoğusunda yer alan bir ilçedir. 28.01.2015 tarihinde açıklanan ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi) sonuçlarına göre İlçemiz nüfusu 150.127’tür. İlçemizde yaşayan erkek nüfus sayısı 75.724, kadın nüfusu ise 74.403’ tür.

23 Temmuz 2004 tarihinde yürürlüğe giren Büyükşehir Yasası’na göre 33 tane olan köy sayısı 22’ye inmiş olup; 11 tane köyümüz mahalleye dönüştürülmüştür. 5747 sayılı kanun ile de 6 adet ilk kademe belediyesi 2009 Mahalli İdareler Genel Seçimi ile tüzel kişiliklerini kaybederek Torbalı Merkez Belediyesine mahalle olarak bağlanmıştır.6360 Sayılı Kanun kapsamında 30 Mart 2014 Mahalli İdareler Genel Seçiminden sonra kalan 22 köy de Tüzel Kişiliği kaldırılarak Mahalleye dönüştürülmüştür. İlçemizde toplam 60 adet Mahalle bulunmaktadır.

Coğrafi yapı

Torbalı, orta, batı, güney kısmı ova, kuzey ve kuzeydoğu ile güney batı kısmı dağlar ile çevrili Küçük Menderes Havzası üzerinde 603 km2 lik bir alan üzerinde kuruludur. Doğusunda Bayındır ve Tire, batısında Menderes, kuzeyinde Buca ve Kemalpaşa ve güneyinde Selçuk İlçeleriyle komşudur. Akdeniz ikliminin hâkim olduğu ilçemizde yazlar sıcak ve kurak, kışları ılık ve yağışlı geçer.İlçe merkezinin rakımı 35 mt. olup, İlçenin en yüksek rakımı 781 mt. ile Keçikalesi Dağı tepesidir. En düşük rakım ise 15-20 mt. ile ilçenin güney kısmına düşen ovalardır. Yöremizdeki akarsular Fetrek Çayı, Arapkahve Çayı ve Çevlik Çayı, Küçük Menderes nehrine güneyden karışmaktadır. Yörenin mevcut toprak yapısı verimli olup, her türlü hububat ve endüstriyel bitkiler (tütün, pamuk gibi) ile sebze ve meyve yetiştirilir. Ayrıca dağ eteklerinde zeytinlikler mevcut olup, dağlar ise çam ağaçları ile kaplıdır.

Ekonomi

İlçemiz, coğrafi konumu, ulaşım avantajı ve pazarlara yakınlığı ile önemli bir yerdedir. İlçe ekonomisinde tarım önemli bir yer tutmaktadır. Gerek sebzecilik, gerek sanayi hammaddesi tarımsal ürün, gerekse hayvancılık oldukça ileri düzeydedir. Bulunduğu coğrafi konum itibariyle, son yıllarda yapılan sanayi yatırımları ile ilçemiz aynı zamanda sanayi yönünden de gelişen kent görünümünü almıştır. Yöremiz, son yıllarda aşırı şekilde göç almaktadır. Bu da beraberinde ekonomideki genel şartlarla birlikte değerlendirildiğinde istihdam açığını, dolayısıyla işsizliği aşırı boyuta çıkarmaktadır. İlçemizde mevcut Pancar Organize Sanayi Bölgesinin 128,5 hektarlık alanın birinci etabı olarak 95 hektarlık bölümün tüm imar, altyapı hizmetleri ile ilgili projelendirmeleri ve uygulamaları tamamlanmıştır. İkinci etap olan 33,5 hektarlık kısmının Kamulaştırma çalışmaları 2013 yılı ikinci çeyreği itibariyle tamamlanmış olup, bu bölüme ait imar ve altyapı hizmetleri ile ilgili projelendirme ve uygulama çalışmaları tamamlanmıştır. 2014 yılında ikinci etap altyapı çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir. Torbalı Organize Bölgesinde yapılan altyapı etüt projeleri doğrultusunda; Arazilerin Kamulaştırma işlemleri bitirilmiş olup, imar planı Bakanlıkça onaylanmıştır. Altyapı inşaatı tamamlanmıştır. 2014 yılında 9 firmanın yapı ruhsatı müracaatı alınmış.2014 yılı ikinci döneminde bahsi geçen 5 firmanın inşaatlarına başlaması ile devam eden süreç 2015 yılında bölgenin ½ sinin inşaatının tamamlanması ile devam edecek ve inşaatların tamamlanmasını takiben bölgenin ½ sinin 2016 yılında faaliyete geçeceği tahmin edilmektedir. İlçemiz, tarım yöresi özelliği göstermesi ile birlikte sanayileşmenin başlangıcı yaklaşık 20 yıl öncesine dayanmakta, bu gün ise sanayinin hızla geliştiğini gözlemleyebilmekteyiz. Yöremiz, önemli endüstri hammaddelerine sahiptir. Yetiştirilen pamuk, tütün, zeytin gibi çeşitli tarım ürünleri dokuma, sigara ve yağ endüstrisinin kurulmasını ve gelişmesini beraberinde getirmiştir. Tahıl, sebze, meyve üretimi ile potansiyel üretim alanları besin endüstrisi için yeni alanlar yaratacak düzeydedir. Yörede işletilen mermer, perlit, demir, zımpara taşı ve tuğla toprağı önemli endüstri hammaddelerini oluşturmaktadır. İlçemiz, coğrafi konumu itibariyle hava ve deniz limanlarına yakınlığı, kara ve demiryolu ulaşımın rahat yapılabildiği merkezi bir konumdadır. Bu konumu itibariyle sanayici için cazibe merkezidir. Aynı zamanda yörenin tarım ve sanayideki artı değerleri potansiyel iş gücüne bağlı olarak dışarıdan göçü hızlandırmıştır. İlçemizde toplam 7 ayrı sanayi bölgesi ve küçük sanayi sitesi mevcuttur. tahakkuku ve 9.772.131.070,27-TL. tahsilat gerçekleşmiştir. Oran %98,10 ‘dur.

Eğitim

İlçe genelinde 2’si özel ilköğretim olmak üzere 30 ilkokul, 2’si Özel olmak üzere toplam 33 Ortaokul, 1’i Özel Lise olmak üzere toplam 13 lise, 10 Birleştirilmiş sınıf İlkokul ve 3 müstakil Ana Okulu mevcuttur. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün müstakil hizmet binası mevcut olup; müstakil bir binada hizmet vermektedir. 1 Müdür, 3 Şube Müdürü, 5 Şef, 2 Memur, 4 V.H.K.İ. (Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni ), 1 Bilgisayar İşletmeni, 1 Şoför, 2 Hizmetli personeli ile hizmet vermektedir. İlçemizde okuma-yazma oranı 2014/2. Dönem sonu itibariyle kayıtlarına göre %72.00’dır. İlkokulda toplam 643 öğretmen, Ortaokulda 592 öğretmen, Lise ve dengi okullarda toplam 554 öğretmen bulunmaktadır. İlkokul 10.568, Ortaokul 9.405 olmak üzere Toplam: 19.973 öğrenci, lise ve dengi okullarda 8.093 okul öncesi 1.560 öğrenci olmak üzere toplam olarak 29.626 öğrenci vardır.


21 Ağustos 2015 8:41

 

Etkinlik Habercisi

Şu anda yaklaşan etkinlikler bulunmamaktadır


 

Yayın - Dergilerimiz

KASIM 2018 2. SAYI
KASIM 2018 2. SAYI
MAYIS – TEMMUZ 2018
MAYIS – TEMMUZ 2018
ŞUBAT – MART 2018
ŞUBAT – MART 2018
KASIM – ARALIK 2017
KASIM – ARALIK 2017
AĞUSTOS – EYLÜL 2017
AĞUSTOS – EYLÜL 2017