Fetrek ay覺 Sultanlar Vadisi

Fetrek ay覺 Sultanlar Vadisi

TORBALIDA CUMHUR襤YET TAR襤H襤N襤N EN BYK

EVRE YATIRIMI VE SOSYAL YAAM KAMPS 襤襤N DMEYE BASILDI

 

Orman ve Su 襤leri Bakan覺 AK Parti 襤zmir Milletvekili Aday覺 Prof. Dr. Veysel Erolu T羹rkiye’nin en b羹y羹k sosyal yaam kamp羹s羹 kabul edilen 22 Km. uzunluundaki Fetrek ay覺 Sultanlar Vadisi projesi i癟in Buras覺 Viyana’dan daha g羹zel olacak dedi.

K羹癟羹k Menderes Nehri’ni besleyen, Torbal覺’y覺 b繹lgenin tar覺msal 羹retim merkezi haline getiren Fetrek 癟ay覺ndaki youn kirlenmeyle birlikte yok olma tehlikesi Orman ve Su 襤leri Bakan覺 AK Parti 襤zmir Milletvekili Aday覺 Prof. Dr. Veysel Erolu’nun dev projesiyle yeniden hayat bulacak.

Birinci b繹l羹m羹 22 km uzunluundaki projenin ilk start覺n覺 veren Orman ve Su 襤leri Bakan覺 AK Parti 襤zmir Milletvekili Aday覺 Prof. Dr. Veysel Erolu projenin b羹y羹kl羹羹ne, 繹nemine dikkat 癟ekerek, bu b繹lge Viyana’dan daha g羹zel olacak eklinde konutu.

Bakan Erolu Projenin 羹癟 繹nemli aya覺 vard覺r. Dere 覺slah edilecek. G繹letler, mesire alanlar覺 yap覺lacak. Su ve toprak korunarak gelecek nesillere 癟ok deerli bir miras, sosyal yaam alan覺 kazand覺r覺lacak. Bu DS襤 tarihinde de projenin zenginlii a癟覺s覺ndan da bir ilk olacak.

B襤R襤MLER KOORD襤NASYON 襤襤NDE OLACAK

Ayr覺ca Torbal覺 Belediye Bakan覺m覺z ve ekibiyle, orman birimlerimizle koordineli 癟al覺aca覺z. 襤mece usul羹yle bu devasa projeyi T羹rkiye’ye kazand覺raca覺z. Ben s繹z羹m羹n eriyim. Buras覺 Viyana’dan daha g羹zel olacak. Suyu, topra覺, 癟evreyi korurken, Torbal覺, 襤zmirlilerin 癟ekim merkezi, rahat nefes alacaklar覺 b羹y羹k bir alana kavuacak. Bu alan ilgili birimlerimizce yine aa癟land覺r覺lacak 繹nemli bir kent orman覺 da oluturulacakt覺r. eklinde konutu.

FETREK AYI SULTANLAR VAD襤S襤 PROJES襤NDE NELER VAR?

Karakuyu Mahallesi ile ayba覺 Mahallesi aras覺ndaki Fetrek ay覺’n覺n 16 km. uzunluunda ve 2.400.000 m2.’lik (240 hektar) bir b繹l羹m羹 projelendirilmitir.

襤ZBAN istasyonuna 1.26 km. mesafedeki ayba覺 Mahallesi’nin kuzeyinden alana giri salanacakt覺r. 襤ZBAN istasyonundan rekreasyon alan覺na ula覺m i癟in toplu ula覺m ring hatt覺 kurulacakt覺r. Proje alan覺n覺 癟evreleyen 32 km.’lik bant, alana ula覺m覺 salayan toplu ta覺ma hatt覺, bisiklet yolu, bisiklet park alan覺, y羹r羹y羹 ve kou yollar覺, servis yolu ve otopark alan覺 olarak d羹zenlenmitir. Proje alan覺 acil durumlar d覺覺nda ta覺t trafiine kapal覺 olacakt覺r. Ula覺m i癟in ayr覺lan alan toplam 300.000 m2’dir. (30 hektar) Sulama ve zemin suyunun artt覺r覺lmas覺 amac覺 ile toplam 300.000 m2 (30hektar) g繹let alanlar覺 oluturulmutur.

 

GLETLER , MES襤RE ALANLARI YELKEN ve SU SPORLARI

G繹let alanlar覺 ve 癟evresinde, Olta Bal覺k癟覺l覺覺, Gen癟lik Merkezi ve 襤zcilik Merkezleri, Mesire Alanlar覺 projelendirilmitir. Yelken ve Su Sporlar覺 Okulu 25.000 m2 g繹let alan覺 ve 10.000 m2 kara alan覺ndan olumaktad覺r.

 

襤ZC襤L襤K MERKEZ襤

襤zcilik Merkezi 40.000 m2 olup geri sahas覺ndaki orman alan覺 ile

b羹t羹n-lemekte ve 羹lkesel 繹l癟ekte hizmet vermesi beklenmektedir. 1.200.000 m2 (120 hektar) alanda ise odak merkezleri oluturularak 癟eitli fonksiyonlar getirilmitir. Halk覺m覺z覺n 羹rettii 羹r羹nleri tan覺tabilecei ve satabilecei, A癟覺k Yerel r羹n Pazar覺 , K羹lt羹rel miraslar覺m覺z覺 tan覺tabileceimiz,

TAR襤H ve KLTR ODAKLI PROJELER

Orhun Kitabeleri , A癟覺k Hava M羹zesi , Sanat癟覺lar覺m覺z覺n eserlerini sergileyebilecei, A癟覺k Sergi Alan覺, K羹lt羹rel Faaliyetler i癟in A癟覺k Tiyatro ve Sinema Alan覺 , A癟覺k T繹ren Alan覺 , Belediye Misafirhanesi , Hobi Bah癟eleri , Mesire Alanlar覺 , Spor Alanlar覺 , Osmanl覺 d繹neminden g羹n羹m羹ze kadar, at 癟iftlikleri ve ilk at yar覺lar覺 ile 羹nl羹 Torbal覺 il癟esinde her y覺l tekrarlanan geleneksel rahvan at yar覺lar覺n覺n yap覺ld覺覺 alan覺n g羹neyinde Binicilik Eitim Alan覺 planlanm覺t覺r.

 

ISLAH ED襤LMEZSE YOK OLACAK

Torbal覺, zengin tar覺msal ve end羹striyel hammadde kaynaklar覺na sahip olmas覺 nedeniyle sosyo-ekonomik y繹nden 襤zmir’in en h覺zl覺 gelien yerleim alanlar覺ndand覺r.

G羹n羹m羹zde stratejik 羹r羹n kabul edilen tar覺m; Torbal覺’n覺n gelimesinde lokomotif g繹revi 羹stlenmi. 襤l癟eyi bir merkez haline getirmitir.

K羹癟羹k Menderes Havzas覺nda yer alan Torbal覺’n覺n sahip olduu doal deerlerden belki de en 繹nemlisi K羹癟羹k Menderes Nehri’ni besleyen Fetrek (Vineli) ay覺’d覺r. Ancak sanayinin ve kentlemenin kontrols羹z bir ekilde b羹y羹mesi bir癟ok 癟evre ve sal覺k problemlerine zemin haz覺rlamaktad覺r.

Torbal覺’da sanayi tesislerinin younluu ve bu tesislerin at覺klar覺n覺n dorudan Fetrek ay覺 ve K羹癟羹k Menderes Nehrine dearj edilmesinin sonu癟lar覺ndan biri olarak toprak kalitesi d羹mekte, tar覺m alanlar覺n覺n yok olma tehlikesi ortaya 癟覺kmaktad覺r.

K羹癟羹k Menderes Havzas覺 Koruma Eylem Plan覺 Nehir izleme 癟al覺malar覺nda, nehirdeki su kirliliinin youn olarak evsel at覺ksulardan, tekstil, metal, maden, zeytinya覺, s羹t ve s羹t 羹r羹nleri vs. end羹stri tesisleri ve tar覺msal faaliyetlerden (ila癟lama, g羹breleme ve drenaj sular覺) kaynakland覺覺, ayr覺ca mermer fabrikalar覺n覺n at覺klar覺n覺n nehir yata覺na d繹k羹ld羹羹 anla覺lmaktad覺r.

Fetrek ay覺 etraf覺nda yer alan Torbal覺 Ovas覺’nda ger癟ekletirilen tar覺msal faaliyetler, 癟ay覺n su seviyesini azaltmakta, kullan覺lan g羹bre ve pestisitler ile 癟ay覺n sediment y羹k羹ne ve kirlilik miktar覺na katk覺 yaparak su kalitesinin d羹mesine neden olmaktad覺r. DS襤 su kalite verilerine g繹re; Fetrek ay覺’n覺n, organik madde, azot, renk, 癟繹z羹nm羹 oksijen, tuzluluk, flor羹r, mangan ve bor gibi bir癟ok parametrelerinin 癟ok y羹ksek olduu g繹r羹lmektedir. ay, 癟ok kirlenmi su s覺n覺f覺nda olup, havzan覺n en problemli akarsuyu durumundad覺r. K羹癟羹k Menderes Nehri’ndeki kirlenmeyi de artt覺rmaktad覺r. Fetrek ay覺 Sultanlar Vadisi Projesinin hayata ge癟irilmesiyle K羹癟羹k Menderes nehri nefes alacak. 22 Km. uzunluundaki proje iki yakas覺n覺n projelendirilmesiyle 44 Km.lik devasal bir sosyal yaam alan覺na Ege b繹lgesi kavuacak.Gelecek kuaklara bug羹n hesab覺 yap覺lamayacak kadar b羹y羹k bir miras b覺rak覺lacak.

 

 

bu 2


Etiketler: fetrek 癟ay覺,torbal覺,
25 Austos 2015 2:39

 

Etkinlik Habercisi

u anda yaklaan etkinlikler bulunmamaktad覺r


 

Yay覺n - Dergilerimiz

N襤SAN – MAYIS 2017
N襤SAN – MAYIS 2017
UBAT – MART 2017
UBAT – MART 2017
EK襤M 2016
EK襤M 2016
AUSTOS – EYLL 2016
AUSTOS – EYLL 2016
TEMMUZ 2016
TEMMUZ 2016