İMAR DUYURULARIMahalle Plan Konusu Torbalı Belediyesi
Meclis Karar Tarihi ve Nosu
İ.B.B
Meclis Karar Tarihi ve Nosu
Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş İmar Planı
Özbey Mahallesi

İLÇEMİZ, ÖZBEY MAHALLESİNE AİT HAZIRLANAN UİP-23330 PLAN İŞLEM NUMARALI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

02/11/2016
142
13/03/2017
05.233
17/04/2016 08.30
16/05/2016 17.30
Ertuğrul Mahallesi

İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 1111 ada 11 ve 16 numaralı parsellerin; mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenen kullanım kararının “Belediye Hizmet Alanına” dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan UİP-4525,22 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

05/10/2016
137
13/01/2017
05.100
23/02/2017
24/03/2017
Ayrancılar Mahallesi

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 17.07.2016 tarihli ve 53651 sayılı yazısı kapsamında; İlçemiz, Ayrancılar Mahallesinde mevcut İZSU pompa istasyonu içeren Belediye Hizmet Alanının genişletilmesi ve Ayrancılar Mahallesi 680 ada 6 numaralı parselin “Park Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-5408,12 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

-
-
14/11/2016
05.1107
17/01/2017 08:30
15/02/2017 17:30
Tepeköy Mahallesi

İlçemiz, Tepeköy Mahallesi 175 numaralı imar adasının içinde belirlenen “Otopark Alanının” formunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan UİP-4525,17 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

01/06/2016
91
10/10/2016
05.1015
06/01/2017 08:30
06/02/2017 17:30
Pamukyazı Mahallesi

İlçemiz, Pamukyazı Mahallesine ait hazırlanan UİP-19808 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı

08/04/2016
51
12/08/2016
05.842
09/12/2016 08:30
09/01/2017 17:30
Ayrancılar Mahallesi

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 289 ada 1 numaralı parsel ile 444 ada 1 numaralı parsellerin, mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda”Dini Tesis Alanı” olarak belirlenen kullanım kararlarının “Park Alanına”, Ayrancılar Mahallesi 283 ada 1 numaralı parselin mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Rekreasyon Alanı” olarak belirlenen kısmında 2695 m2’lik ve 3538 m2’lik alanın “Dini Tesis Alanına” dönüştürülmesi ve mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Gösteriminde belirtilen Dini Tesis Alanına “Cami, Mescit, Kilise, Şapel, Sinegog(Havra) ve Cem Evi yapılabilir.” ifadesinin eklenmesi amacıyla hazırlanan UİP-5408,11 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

08/04/2016
60
08/08/2016
05.795
09/12/2016 08:30
09/01/2017 17:30
Torbalı Mahallesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2016 tarih ve 05.46 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz, Torbalı Mahallesi 977-978-1009 adalar ile 804 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında, Torbalı Mahallesi 977 numaralı imar adasında belirlenen “Ada bazında uygulama yapılacaktır.” notunun kaldırılması amacıyla hazırlanan UİP-4525,16 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

01/06/2016
93
19/09/2016
05.921
03/11/2016 08:30
02/12/2016 17:30
Torbalı Mahallesi

İlçemiz, Torbalı Merkez (Torbalı-Ertuğrul- Tepeköy ve Muratbey Mahalleri) Mahallelerinde 50 adet trafo alanına ilişkin UİP-4525,14 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

04/03/2016
32
17/06/2016
05.633
01/09/2016 08:30
30/09/2016 17:30
Yeşilköy Mahallesi

İlçemiz, İzmir-Aydın Devlet Yolu üzerinde Km:13+228.89’da projelendirilen ve mevcut Yeşilköy 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda L18-A-25-C-2-C numaralı imar paftasında kalan Oğlananası Köy Yolu Kavşağına ait hazırlanan UİP-8944,2 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

05/02/2016
26
13/05/2016
05.525
28/07/2016 08:30
26/08/2016 17:30
Torbalı Mahallesi

İlçemiz, mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 29NIIA numaralı imar paftasında 748 ada 1 numaralı parselde kayıtlı Fatih Cami’nin güneyinde “Otopark Alanı” olarak belirlenen alanın ve mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 29NIID numaralı imar paftasında 39 ada 197 numaralı parselde kayıtlı Torbalı Adliye Sarayı’nın batısında “Otopark Alanı” olarak belirlenen alanın; kullanım kararlarının “Bölge Otoparkı” olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan UİP-4525,13 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

05/02/2016
20
17/06/2016
05.634
26/07/2016 08:30
24/08/2016 17:30
Ertuğrul Mahallesi

İlçemiz, Torbalı Merkez 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 28N-2-A imar paftasında yer alan “Cumhuriyet Mahallesi ile Ertuğrul Mahallesi Arası Şehit Teğmen Serdar Genç İlköğretim Okulu Yaya Üst Geçidi” belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-4525,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

04/03/2016
36
15/04/2016
05.431
08/06/2016 08:30
08/07/2016 17:30
Pamukyazı Mahallesi

İlçemiz, Pamukyazı Mahallesi 339 numaralı parselin “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 05.890 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda mezarlık alanına hizmet etmek için ayrılan “Otopark Alanının”; 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliğinin mezarlıkların amacı dışında kullanılamayacağına ilişkin hükmü doğrultusunda “Mezarlık Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-16213,1 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

-
-
15/04/2016
05.422
08/06/2016 08:30
08/07/2016 17:30
Taşkesik Mahallesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2014 tarih ve 05.589 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Taşkesik Mahallesi 453 numaralı parselin “Akaryakıt+LPG+Servis Tesis Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin UİP-15535 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarına “Kanopiler için çekme mesafesi, karayolundan cephe alan ve uygulama sonrası terkleri yapılarak yeni oluşacak parsel sınırından minimum 10 metredir.” notunun eklenmesine yönelik hazırlanan UİP-15535,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

09/10/2015
187
14/12/2015
05.1281
16/02/2016 08:00
16/03/2016 17:00
Torbalı Mahallesi

Torbalı Mahallesi 977-978 ve 1009 adalar ile 804 ada 1 parselin; mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Konut Alanı TAKS:0.20 KAKS:1.60 Blok Nizam 8 Kat” olan yapılaşma koşullarının “Konut Alanı TAKS:0.30 KAKS:1.60 Blok Nizam 6 Kat” olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan UİP-4525,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

04/09/2015
172
11/01/2016
05.46
15/02/2016 08:00
15/03/2016 17.00
Tepeköy Mahallesi

Tepeköy Mahallesi 28N-III-B numaralı paftada Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı ve Otopark kullanım kararlarında kalan 156 ve 1028 numaralı imar adalarının birleştirilerek, Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Otopark kullanım kararlarını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2015 tarih ve 05.716 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan UİP-4525,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

04/09/2015
172
13/11/2015
05.1144
26/01/2016 08:00
24/02/2016 17:00
Torbalı Mahallesi

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan Torbalı-Bayındır-Ödemiş-Kiraz Karayolu’nun İlçemiz, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde kalan km:0+000.00-2+0.23.00 arasındaki kesimine ait hazırlanan UİP-15946 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

-
-
14/12/2015
05.1280
26/01/2016 08:00
24/02/2016 17:00
Çaybaşı Mahallesi

İlçemiz, Çaybaşı Mahallesinde “Mezarlık Alanı” belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2012 tarih ve 05.294 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Orman Alanı” olarak belirlenen 2117, 2120 ve 2126 sayılı parsellerin, kullanım kararının “Mezarlık Alanına” dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan UİP-15988,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

-
-
14/12/2015
05.1273
18/01/2016 08:00
16/02/2016 17:00
Pancar Mahallesi

Pancar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan; UİP-9340,1 ve UİP-9340,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

07/08/2015
164
12/10/2015
05.992
25/11/2015 08.00
24/12/2015 17.00
Yazıbaşı Mahallesi

İlçemiz,  Yazıbaşı Mahallesi  335 ada 2 ve 3  parseller   ile 380 ada 2-3  ve 5  numaralı parsellere ait UİP-4607  plan  işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma  Amaçlı  Uygulama İmar  Planı

01/10/2014
159
12/06/2015
05.630
07/09/2015 08:30
06/10/2015 17:30