İMAR DUYURULARIMahalle Plan Konusu Torbalı Belediyesi
Meclis Karar Tarihi ve Nosu
İ.B.B
Meclis Karar Tarihi ve Nosu
Askı Tarihi Çıkış Askı Tarihi İniş İmar Planı
Tepeköy Mahallesi

İzmir 2. İdare Mahkemesinin E:2012/492, K:2013/457 sayılı ve Danıştay 6. Dairesinin E:2014/8409, K:2017/6470 sayılı kararlar doğrultusunda; İlçemiz, Tepeköy Mahallesinde bulunan meydan ve çevresindeki trafik yollarının yeniden düzenlenerek yaya yolu ve kavşak belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-4528,38 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

07/11/2018
145
15/02/2019
05.162
18/03/2019 08:30
16/04/2019 17:30
Ahmetli Mahallesi

İlçemiz, Ahmetli Mahallesi yerleşim alanı içerisinde taşkın sorunlarının önlenmesi amacıyla dere yataklarının ıslah edilmesine ilişkin proje kapsamında hazırlanan UİP-35551,1 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


10/12/2018
05.1354
18/03/2019 08:30
16/04/2019 17:30
Tepeköy Mahallesi

İlçemiz, Tepeköy Mahallesi-Özbey Mahallesi arasındaki ulaşım bağlantısını sağlayan Kaplancık Deresi Taşıt Köprüsünün yenilenmesi projesi kapsamında hazırlanan UİP-35629 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı


19/11/2018
05.1301
19/02/2019 08:30
20/03/2019 17:30
Ayrancılar Mahallesi

İzmir 5. İdare Mahkemesinin 17.01.2018 tarih ve E:2017/581, K:2018/70 sayılı kararı doğrultusunda; İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 283 ada 1 numaralı parselin “Dini Tesis Alanı” olarak belirlenen kısımlarının “Rekreasyon Alanı”, “Park Alanı” olarak belirlenen Ayrancılar Mahallesi 289 ada 1 numaralı parsel ve L18-C-01-A-4-C numaralı paftadaki Tescil Harici Alanın “Dini Tesis Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-5408,27 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

06/07/2018
91
14/11/2018
1261
25/12/2018 08:30
23/01/2018 17:30
Taşkesik Mahallesi

İlçemiz, Taşkesik Mahallesi 453 numaralı parselin “A+LPG+Servis İstasyonu” olarak belirlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan UİP-31874 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı

05/09/2018
125
14/11/2018
05.1256
12/12/2018 08:30
10/01/2019 17:30
Ayrancılar Mahallesi

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Sanayi Alanlarında” yapı yüksekliğine ilişkin plan notunun yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-5408,26 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı

06/07/2018
91
12/10/2018
05.1191
15/11/2018 08:30
14/12/2018 17:30
Kırbaş Mahallesi

İzmir 4. İdare Mahkemesinin 02.07.2014 tarih ve 2014/895 sayılı ve Danıştay 6. Dairesinin 26.04.2018 tarih ve 2018/3890 sayılı kararları kapsamında; İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.08.2011 tarih ve 05.723 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz, Kırbaş Mahallesi 129 numaralı parselin “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planının iptal edilmesine ilişkin hazırlanan UİP-34714 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı


14/09/2018
05.1121
15/11/2018 08:30
14/12/2018 17:30
Pancar Mahallesi

İlçemiz, Pancar Mahallesi 1871 numaralı parselin yürürlükteki 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye, Çok Amaçlı Spor Salonu ve Diğer Belediye Hizmetleri (Alan bütününde projelendirilecek şekilde) yer alabilir.” olarak belirlenmiş kısmının “Eshot Alanı” yer alacak şekilde yeniden düzenlenmesi amacıyla hazırlanan UİP-9340,6 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


16/08/2018
05.973
15/11/2018 08:30
14/12/2018 17:30
Taşkesik Mahallesi

İlçemiz, Taşkesik Mahallesi 439 numaralı parselin “A+LPG+Servis İstasyonu” olarak belirlenmesine ilişkin 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan UİP-31874 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı

09/03/2018
37
11/06/2018
05.729
16/10/2018 08:30
14/11/2018 17:30
Sağlık Mahallesi

İlçemiz, Sağlık Mahallesi 59+215 km’de karayolu alt geçidi yapılması için hazırlanan UİP-33816 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı


13/07/2018
05.858
12/10/2018 08:30
12/11/2018 17:30
Ayrancılar Mahallesi

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 658 ada 11-12-13-14-15-16 numaralı parsellerin yürürlükteki 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Sanayi Alanı Emsal:0.40 Hmax:6.50 metre” olarak belirlenen yapılaşma koşullarının “Sanayi Alanı Emsal:0.40 Yençok:Serbest” olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan UİP-5408,23 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

09/03/2018
37
13/06/2018
05.768
18/07/2018 08:30
16/08/2018 17:30
Ayrancılar Mahallesi

İlçemiz, Torbalı Merkez 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına ve Ayrancılar Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notlarına; güneş kırıcılar ve giriş saçaklarına ilişkin plan notu ilave edilmesine ilişkin hazırlanan UİP-4525,36 ve UİP-5408,24 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Notu Değişiklikleri

07/02/2018
19
11/06/2018
05.738
16/07/2018 08:30
14/08/2018 17:30
Karakuyu Mahallesi

İlçemiz, Karakuyu Mahallesi Mermer Sanayi Alanına ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı

08/12/2017
190
16/03/2018
05.426
26/06/2018 08:30
25/07/2018 17:30
Çaybaşı Mahallesi

İlçemiz, Tepeköy Mahallesi – Selçuk İlçesi Belevi Mahallesi arasında yer alan istasyon ve karayolu üstgeçitlerine ilişkin uygulama projelerinden 53+330 km’de karayolu üst geçidi yapılabilmesi için hazırlanan UİP-6457,2 plan işlem numaralı Çaybaşı Mahallesi 1/1.000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planı


13/04/2018
05.531
25/06/2018
24/07/2018
Pancar Mahallesi

İlçemiz, Pancar Mahallesi 1871 numaralı parselin yürürlükteki 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Belediye Hizmet Alanına” olarak belirlenmiş kısmına “İtfaiye ve diğer belediye hizmet tesisleri yer alabilir.” ifadesinin eklenmesine ilişkin hazırlanan UİP-9340,4 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


15/12/2017
05.1460
30/05/2018 08:30
29/06/2019 17:30
Ayrancılar Mahallesi

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 753 ada 5 numaralı parselin yürürlükteki 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Sanayi Alanı Emsal:0.40 Hmax:6.50 metre” olarak belirlenen yapılaşma koşullarının “Sanayi Alanı Emsal:0.40 Yençok:Serbest” olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan UİP-5408,21 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

08/12/2017
189
12/03/2018
05.370
17/05/2018 08:30
18/06/2018 17:30
Ertuğrul Mahallesi

İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 107 ada 34 numaralı parselin “Ortaokul Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-4525,35 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

08/12/2017
189
12/03/2018
05.361
30/04/2018 08:30
29/05/2018 17:30
Tepeköy Mahallesi

Torbalı İlçesi, Tepeköy Mahallesi-Selçuk İlçesi, Belevi Mahallesi arasında yer alan istasyon ve karayolu üst geçitlerine ilişkin uygulama projelerinden 59+050 KM’de istasyon, 59+650 KM’de karayolu üst geçidi yapılması için hazırlanan UİP-30517 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı


12/02/2018
05.130
26/04/2018 08:30
25/05/2018 17:30
Torbalı Mahallesi

İlçemiz, Torbalı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda Park Alanı İçerisinde Regülatör Alanı Belirlenmesine İlişkin hazırlanan UİP-4525,32 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

07/11/2017
175
12/02/2018
05.125
14/05/2018 17:30
13/04/2018
Muratbey Mahallesi

İlçemiz; Özbey, Yeniköy, Kaplancık, Ahmetli Mahallelerinin Muratbey Mahallesi ile ulaşım bağlantısını sağlayan köprünün yenilenmesi projesi kapsamında Doğanbursalıoğlu Caddesi üzerinde Taşıt Yolu ve Köprüsü belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-29536 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı


13/11/2017
05.1256
15/02/2018 08:30
16/03/2018 17:30
Ertuğrul Mahallesi

İlçemiz, Torbalı Merkez (Ertuğrul Mahallesi) Mahallesi 28N2A paftada yer alan Belediye Hizmet Alanı ve Resmi Tesis Alanında önerilen 2 adet trafo alanına ilişkin hazırlanan UİP-4525,31 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

06/09/2017
149
24/11/2017
05,1369
07/02/2018
08/03/2018
Muratbey Mahallesi

İlçemiz, Muratbey Mahallesi 194 ada 42 parselin mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Sağlık Tesis Alanı” ve “Sağlık Merkezi” olarak belirlenen kısmının “Belediye Hizmet Alanı (Sosyal Yaşam Merkezi)” olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan UİP-4525,33 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

07/11/2017
179
08/01/2018
05.20
06/02/2018 08:30
07/03/2018 17:30
Bülbüldere Mahallesi

İlçemiz, Bülbüldere Mahallesi 246 numaralı parselin “Belediye Hizmet Alanı (Atıksu Arıtma Tesisi)” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-29356 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı


15/12/2017
05.1453
06/02/2018 08:30
07/03/2018 17:30
Tepeköy Mahallesi

Torbalı Merkez 1/1.000 ölçekli Revizyon Uygulama İmar Planında 15 metrelik Taşıt Yolu olarak belirlenmiş Tepeköy Mahallesi 1. Hürriyet Caddesinin “Yaya Yolu” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-4525.29 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

02/08/2017
131
17/11/2017
05.1309
19/01/2018
19/02/2018
Ayrancılar Mahallesi

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesinde yer alan fiilen mezarlık olarak kullanılan “Mezarlık” vasıflı 1183 numaralı parselin Ayrancılar Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Ağaçlandırılacak Alan” ve “Park Alanı” olarak belirlenen kısmını kapsayacak şekilde; 3998 sayılı Kanun ve ilgili Yönetmeliğinin mezarlıkların amacı dışında kullanılamayacağına ilişkin hükmü doğrultusunda mevcut gömü alanı dikkate alınıp bir kısmına gömü yapılmayacak alan ibaresi eklenerek “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesi ile söz konusu parselden kaldırılan “Park Alanının” Torbalı Belediyesi mülkiyetinde olan Ayrancılar Mahallesi 779 ada 1 numaralı parselin bir bölümünde ayrılmasına ilişkin hazırlanan UİP-5408,18 ve UİP-5408,20 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri


13.10.2017-24.11.2017
05.1214-05.1368
28/12/2017 08:30
26/01/2018 17:30
Kazım Karabekir Mahallesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.12.2016 tarih ve 05.1249 sayılı kararı ile onaylanan Pancar Mahallesi 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği doğrultusunda hazırlanan UİP-9340,3 plan işlem numaralı İlçemiz, Pancar Mahallesi 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği ve İlave Uygulama İmar Planı

05/05/2017
73
18/08/2017
05.1074
26/12/2017 08:30
25/01/2018 17:30
Ayrancılar Mahallesi

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 308 ada 1 numaralı parselde İtfaiye Hizmet Binası ve İtfaiye Eğitim Sahası ile Lojistik Ambar inşa edilebilmesi amacıyla Belediye Hizmet Alanı olarak belirlenmesi talebi kapsamında Ayrancılar 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Konut Alanı Emsal:1.00 Hmax:Serbest” yapılaşma koşullu söz konusu parselin “Belediye Hizmet Alanı (İtfaiye ve diğer Belediye Hizmet Tesisleri yer alabilir.)” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-5408,19 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


13/10/2017
05.1213
19/12/2017 08:30
17/01/2018 17:30
Naime Mahallesi

İlçemiz, Naime Mahallesi 89 numaralı parselin bir kısmının  “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-27143 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı


14/08/2017
05.1004
24/11/2017 08:30
25/12/2017 17:30
Pancar Mahallesi

İlçemiz, Pancar Mahallesi Çiftlik Mevkiinde yer alan İzmir 1 Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulunun 13.08.1990 tarihli ve 2138 sayılı kararı ile 1. Derece Arkeolojik Sit Alanı olarak tescillenen alana ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 12.11.2012 tarih ve 05.1023 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı doğrultusunda hazırlanan UİP-23191 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı

05/10/2016
133
09/10/2017
05.1183
22/11/2017 08:30
21/12/2017 17:30
Torbalı Mahallesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 13.01.2017 tarih ve 05.90 sayılı kararı ile onaylanan Torbalı 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Revizyonuna ait askı süresi içerisinde TCDD 3. Bölge Müdürlüğünce yapılan itiraz doğrultusunda İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.07.2017 tarih ve 05.894 sayılı kararı ile onaylanan 1/5.000 ölçekli Nazım İmar Planı Değişikliği kapsamında hazırlanan Torbalı Mahallesi 17 ada 1 parselin “Katar Düzenleme (Triyaj) Alanı)” olarak belirlenmesine ilişkin UİP-4525,30 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı

06/09/2017
143
09/10/2017
05.1182
15/11/2017 08:30
14/12/2017
Ertuğrul Mahallesi

İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 107 ada 34 numaralı parselin mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda belirlenmiş mevcut ilkokul alanına dahil edilmesi ve 7 metrelik yaya yolunun mülkiyet sınırlarına göre yeniden düzenlenmesi ve 107 ada 102 numaralı parselin yaya yolu olarak belirlenmesi amacıyla hazırlattırılan 1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

03/08/2016
105
14/07/2017
05.936
26/09/2017 08:30
25/10/2017 17:30
Pamukyazı Mahallesi

İlçemiz, Muratbey Mahallesi 138 parselin bir kısmında  belirtilen “Genel Otopark Alanı” kullanımının  “Park” ile “Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.50 KAKS:0.50” yapılaşma koşullu “Meskun Konut Alanı”, Torbalı  Belediyesi mülkiyetindeki 668 parselde belirlenen “Ayrık Nizam 2 Kat TAKS:0.50 KAKS:0.50” yapılaşma koşullu “Ticaret Konut Alanı ” ve “Meskun Konut Alanı” kullanımlarının “Genel Otopark Alanı” olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

07/03/2017
48
10/07/2017
05.769
18/08/2017
18/09/2017
Muratbey Mahallesi

İlçemiz, Muratbey Mahallesi 228 ada 9 numaralı parselin yürürlükteki 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Konut Alanı” olarak belirlenen kullanım kararının  “Belediye Hizmet Alanı” olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği


14/04/2017
05.418
17/08/2017 08.30
15/09/2017 17.30
Ayrancılar Mahallesi

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 658 ada 9 numaralı parselin yürürlükteki 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Sanayi Alanı Emsal:0.40 Hmax:4.50 m” olan yapı koşulunun inşaat alanı arttırılmadan   “Sanayi Alanı Emsal:0.40  Yençok: Serbest” olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

03/04/2017
60
10/07/2017
05.770
03/08/2017 08:30
05/09/2017 17.30
Ayrancılar Mahallesi

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 753 ada 3 numaralı parselin yürürlükteki 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Sanayi Alanı Emsal:0.40 Hmax:6.50 m” olan yapı koşulunun inşaat alanı arttırılmadan   “Sanayi Alanı Emsal:0.40  Yençok: Serbest” olarak değiştirilmesine ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

07.02.2017
20
08.05.2017
05.474
21.07.2017
21.08.2017
Yazıbaşı Mahallesi

İlçemiz, Yazıbaşı Mahallesi 2. Etap 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı L18-C-02-D-1-B numaralı imar paftası Yazıbaşı Mahallesi 1520 numaralı parselde yer alan trafo alanına ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

06/01/2017
3
12/06/2017
05.601
07/07/2017
07/08/2017
Özbey Mahallesi

İLÇEMİZ, ÖZBEY MAHALLESİNE AİT HAZIRLANAN UİP-23330 PLAN İŞLEM NUMARALI 1/1.000 ÖLÇEKLİ UYGULAMA İMAR PLANI

02/11/2016
142
13/03/2017
05.233
17/04/2016 08.30
16/05/2016 17.30
Ertuğrul Mahallesi

İlçemiz, Ertuğrul Mahallesi 1111 ada 11 ve 16 numaralı parsellerin; mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Sağlık Tesis Alanı” olarak belirlenen kullanım kararının “Belediye Hizmet Alanına” dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan UİP-4525,22 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

 

05/10/2016
137
13/01/2017
05.100
23/02/2017
24/03/2017
Ayrancılar Mahallesi

İZSU Genel Müdürlüğü’nün 17.07.2016 tarihli ve 53651 sayılı yazısı kapsamında; İlçemiz, Ayrancılar Mahallesinde mevcut İZSU pompa istasyonu içeren Belediye Hizmet Alanının genişletilmesi ve Ayrancılar Mahallesi 680 ada 6 numaralı parselin “Park Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-5408,12 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

-
-
14/11/2016
05.1107
17/01/2017 08:30
15/02/2017 17:30
Tepeköy Mahallesi

İlçemiz, Tepeköy Mahallesi 175 numaralı imar adasının içinde belirlenen “Otopark Alanının” formunun yeniden düzenlenmesine yönelik hazırlanan UİP-4525,17 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

01/06/2016
91
10/10/2016
05.1015
06/01/2017 08:30
06/02/2017 17:30
Pamukyazı Mahallesi

İlçemiz, Pamukyazı Mahallesine ait hazırlanan UİP-19808 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı

08/04/2016
51
12/08/2016
05.842
09/12/2016 08:30
09/01/2017 17:30
Ayrancılar Mahallesi

İlçemiz, Ayrancılar Mahallesi 289 ada 1 numaralı parsel ile 444 ada 1 numaralı parsellerin, mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda”Dini Tesis Alanı” olarak belirlenen kullanım kararlarının “Park Alanına”, Ayrancılar Mahallesi 283 ada 1 numaralı parselin mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Rekreasyon Alanı” olarak belirlenen kısmında 2695 m2’lik ve 3538 m2’lik alanın “Dini Tesis Alanına” dönüştürülmesi ve mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Plan Gösteriminde belirtilen Dini Tesis Alanına “Cami, Mescit, Kilise, Şapel, Sinegog(Havra) ve Cem Evi yapılabilir.” ifadesinin eklenmesi amacıyla hazırlanan UİP-5408,11 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

08/04/2016
60
08/08/2016
05.795
09/12/2016 08:30
09/01/2017 17:30
Torbalı Mahallesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi’nin 11.01.2016 tarih ve 05.46 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz, Torbalı Mahallesi 977-978-1009 adalar ile 804 ada 1 parsele ilişkin hazırlanan 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliğine askı süresi içerisinde yapılan itiraz kapsamında, Torbalı Mahallesi 977 numaralı imar adasında belirlenen “Ada bazında uygulama yapılacaktır.” notunun kaldırılması amacıyla hazırlanan UİP-4525,16 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

01/06/2016
93
19/09/2016
05.921
03/11/2016 08:30
02/12/2016 17:30
Torbalı Mahallesi

İlçemiz, Torbalı Merkez (Torbalı-Ertuğrul- Tepeköy ve Muratbey Mahalleri) Mahallelerinde 50 adet trafo alanına ilişkin UİP-4525,14 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

04/03/2016
32
17/06/2016
05.633
01/09/2016 08:30
30/09/2016 17:30
Yeşilköy Mahallesi

İlçemiz, İzmir-Aydın Devlet Yolu üzerinde Km:13+228.89’da projelendirilen ve mevcut Yeşilköy 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda L18-A-25-C-2-C numaralı imar paftasında kalan Oğlananası Köy Yolu Kavşağına ait hazırlanan UİP-8944,2 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

05/02/2016
26
13/05/2016
05.525
28/07/2016 08:30
26/08/2016 17:30
Torbalı Mahallesi

İlçemiz, mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 29NIIA numaralı imar paftasında 748 ada 1 numaralı parselde kayıtlı Fatih Cami’nin güneyinde “Otopark Alanı” olarak belirlenen alanın ve mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 29NIID numaralı imar paftasında 39 ada 197 numaralı parselde kayıtlı Torbalı Adliye Sarayı’nın batısında “Otopark Alanı” olarak belirlenen alanın; kullanım kararlarının “Bölge Otoparkı” olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan UİP-4525,13 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

05/02/2016
20
17/06/2016
05.634
26/07/2016 08:30
24/08/2016 17:30
Ertuğrul Mahallesi

İlçemiz, Torbalı Merkez 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda 28N-2-A imar paftasında yer alan “Cumhuriyet Mahallesi ile Ertuğrul Mahallesi Arası Şehit Teğmen Serdar Genç İlköğretim Okulu Yaya Üst Geçidi” belirlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-4525,12 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

04/03/2016
36
15/04/2016
05.431
08/06/2016 08:30
08/07/2016 17:30
Pamukyazı Mahallesi

İlçemiz, Pamukyazı Mahallesi 339 numaralı parselin “Mezarlık Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 14.06.2013 tarih ve 05.890 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda mezarlık alanına hizmet etmek için ayrılan “Otopark Alanının”; 3998 sayılı Mezarlıkların Korunması Hakkında Kanun ve ilgili yönetmeliğinin mezarlıkların amacı dışında kullanılamayacağına ilişkin hükmü doğrultusunda “Mezarlık Alanı” olarak yeniden düzenlenmesine ilişkin hazırlanan UİP-16213,1 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

-
-
15/04/2016
05.422
08/06/2016 08:30
08/07/2016 17:30
Taşkesik Mahallesi

İzmir Büyükşehir Belediye Meclisinin 09.06.2014 tarih ve 05.589 sayılı kararı ile onaylanan İlçemiz Taşkesik Mahallesi 453 numaralı parselin “Akaryakıt+LPG+Servis Tesis Alanı” olarak belirlenmesine ilişkin UİP-15535 plan işlem numaralı 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı plan notlarına “Kanopiler için çekme mesafesi, karayolundan cephe alan ve uygulama sonrası terkleri yapılarak yeni oluşacak parsel sınırından minimum 10 metredir.” notunun eklenmesine yönelik hazırlanan UİP-15535,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

09/10/2015
187
14/12/2015
05.1281
16/02/2016 08:00
16/03/2016 17:00
Torbalı Mahallesi

Torbalı Mahallesi 977-978 ve 1009 adalar ile 804 ada 1 parselin; mevcut 1/1.000 ölçekli Uygulama İmar Planı’nda “Konut Alanı TAKS:0.20 KAKS:1.60 Blok Nizam 8 Kat” olan yapılaşma koşullarının “Konut Alanı TAKS:0.30 KAKS:1.60 Blok Nizam 6 Kat” olarak değiştirilmesi amacıyla hazırlanan UİP-4525,10 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

04/09/2015
172
11/01/2016
05.46
15/02/2016 08:00
15/03/2016 17.00
Tepeköy Mahallesi

Tepeköy Mahallesi 28N-III-B numaralı paftada Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı ve Otopark kullanım kararlarında kalan 156 ve 1028 numaralı imar adalarının birleştirilerek, Belediye Hizmet Alanı, Ticaret Alanı, Park ve Otopark kullanım kararlarını içerecek şekilde yeniden düzenlenmesine ilişkin, Büyükşehir Belediye Meclisinin 15.07.2015 tarih ve 05.716 sayılı kararı ile onanan 1/5000 ölçekli Nazım İmar Planı değişikliği doğrultusunda hazırlanan UİP-4525,11 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

04/09/2015
172
13/11/2015
05.1144
26/01/2016 08:00
24/02/2016 17:00
Torbalı Mahallesi

Karayolları 2. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahası içerisinde bulunan Torbalı-Bayındır-Ödemiş-Kiraz Karayolu’nun İlçemiz, Merkez Mahallesi sınırları içerisinde kalan km:0+000.00-2+0.23.00 arasındaki kesimine ait hazırlanan UİP-15946 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı

-
-
14/12/2015
05.1280
26/01/2016 08:00
24/02/2016 17:00
Çaybaşı Mahallesi

İlçemiz, Çaybaşı Mahallesinde “Mezarlık Alanı” belirlenmesine ilişkin Büyükşehir Belediye Meclisinin 16.03.2012 tarih ve 05.294 sayılı kararı ile uygun görülen 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planında “Orman Alanı” olarak belirlenen 2117, 2120 ve 2126 sayılı parsellerin, kullanım kararının “Mezarlık Alanına” dönüştürülmesi amacıyla hazırlanan UİP-15988,1 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişikliği

-
-
14/12/2015
05.1273
18/01/2016 08:00
16/02/2016 17:00
Pancar Mahallesi

Pancar Mahallesi 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planına yapılan itirazlar doğrultusunda hazırlanan; UİP-9340,1 ve UİP-9340,2 plan işlem numaralı 1/1000 ölçekli Uygulama İmar Planı Değişiklikleri

07/08/2015
164
12/10/2015
05.992
25/11/2015 08.00
24/12/2015 17.00
Yazıbaşı Mahallesi

İlçemiz,  Yazıbaşı Mahallesi  335 ada 2 ve 3  parseller   ile 380 ada 2-3  ve 5  numaralı parsellere ait UİP-4607  plan  işlem numaralı 1/1000 Ölçekli Koruma  Amaçlı  Uygulama İmar  Planı

01/10/2014
159
12/06/2015
05.630
07/09/2015 08:30
06/10/2015 17:30